O nás

Naše firma se zabývá profesionálním vypracováním HACCP a dohledem nad jeho funkčností. Zajišťujeme veškerou související dokumentaci a samozřejmě školení BOZP.

SMITH Com., s.r.o.

/ č. reg. cer. 00001/09, č. o. 38687 /

 člen České společnosti pro jakost, o.s., č. 5798

 

Pro zpracování systému HACCP je nutná návštěva auditora přímo v provozovně: záznam prostorových, skladovacích a organizačních dispozic, tok surovin od příjmu až po výstup produktu, záznam technologií a technologických postupů, atd. Řešíme návrhy klientů a jejich potřeby v souladu s legistativou a SVP + SHP přímo na místě. Není výjimkou zastupování klientů. Naše společnost spolupracuje s odborníky oblasti bezpečnosti a kvality potravin stejně jako s Hygienickými stanicemi, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí a Mikrobiologickým ústavem, atd.

2008-2009 : HACCP + věnujeme se problematice organických odpadů a spolupracujeme se společností AVE CZ, a.s..

2010-2011 : HACCP + rozšíření činnosti o poradenství a školení Bezpečnosti / BOZP /, které školíme spolu s rozšířeným hygienických minimem.

2012 : celková transformace divize HACCP. Aktuální proškolení všech zaměstnanců, kteří působí v terénu. Všichni zaměstnanci jsou profesionály ve svém oboru a jsou schopni řešit potřeby klientů s působností po celé ČR.

2013-2016 : v celé ČR působí team profesionálních auditorů. Veškerá činnost je kryta pojištěním.