BEZPEČNOST PRÁCE – BOZP

BEZPEČNOST PRÁCE – BOZP – ŠKOLENÍ

Provádíme školení BOZP a rozšířeného hygienického minima v gastro provozech.

BOZP

Identifikace a hodnocení pracovních rizik

Provádění kontrol pracovišť z hlediska BOZP
Provádění prověrek BOZP dle Z 262/2006 Sb., ZP
Odborné poradenství v BOZP
Poradenství v oblasti pracovně právních vztahů z hlediska BOZP ( pracovní doba, pracovní smlouvy a pod. )
Vstupní školení zaměstnanců BOZP
Periodická školení zaměstnanců BOZP
Periodická školení vedoucích zaměstnanců BOZP
Zpracování dokumentace BOZP
Návrhy poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Poradenství v oblasti zdravotní způsobilosti zaměstnanců
Konzultace při výběru závodní preventivní služby
Sledování nově vydaných zákonů, vyhlášek, technických norem a jiných změn v oblasti BOZP

Nabízené činnosti jsou prováděny prostřednictvím odborně způsobilých osob v prevenci rizik.

Ceny za plnění jednotlivých úkolů jsou stanovovány individuálně pro jednotlivé klienty a jsou závislé na rozsahu a druhu provozovaných činností.

Systém řízení BOZP vychází z požadavků specifikace OHSAS 18001:2007 a dalších aktuálně platných předpisů
(např. zákoník práce atd.)