AUDIT HACCP

AUDIT HACCP

 

Audit HACCP je systematické a nezávislé hodnocení úrovně systému kritických bodů a jeho souladu s plánem systému kritických bodů HACCP. Auditor HACCP je osoba kvalifikovaná pro provádění auditů HACCP.

Každá provozovna musí mít systém HACCP zavedený, funkční a ověřený: k tomu slouží audit HACCP. Většina provozoven audituje 1 – 2 x ročně.

Systém HACCP je povinnost nejen zavést, ale již zavedený je nezbytné udržovat a průběžně aktualizovat. Při jeho zavádění či aktualizaci nabízíme účinnou pomoc, při jeho udržování pak nezávislé auditorské služby, které ve vzájemné spolupráci zajistí, že Váš systém HACCP bude aktuální, kvalitní a bude vyhovovat všem legislativním požadavkům a normám a umožní včasnou přípravu na nové právní předpisy.

V případě auditu je u nás vždy součástí každoroční proškolení zaměstnanců z hygienického minima a systému kritických bodů, které je pro provozovny povinností.