Naše služby

HACCP

Dle nařízení EU je poviností každého provozovatele restaurace, pivnice, vinárny, bistra, fast foodu, obchodu s potravinami a zeleninou, atd.: mít zpracovaný, funkční a ověřený systém kritických bodů HACCP.
HACCP (zkratka anglického Hazard Analysis and Critical Control Point) je preventivní
postup, který, na rozdíl od tradičních přístupů k zajištění zdravotní nezávadnosti
potravin a pokrmů založených na kontrole produktů, spočívá ve vytvoření
systému kontroly nad procesem výroby, manipulací, surovinami, prostředím, pracovníky
tak, že se vzniku nebezpečí ohrožujících zdraví spotřebitele předchází.

HACCP spočívá v sedmi základních principech:
1. Provedení analýzy nebezpečí
2. Stanovení kritických bodů
3. Stanovení znaků a hodnot kritických mezí v kritických bodech
4. Vymezení systému sledování v kritických bodech
5. Stanovení nápravných opatření
6. Zavedení ověřovacích postupů
7. Zavedení dokumentace

Vypracování HACCP a s tím souvisejících dokumentů a provedení školení je posláním naší společnosti. Spolu se systémem kritických bodů vypracujeme provozní a sanitační řád, atd.

AUDIT HACCP

Audit HACCP je systematické a nezávislé hodnocení úrovně systému kritických bodů a jeho souladu s plánem systému kritických bodů HACCP. Auditor HACCP je osoba kvalifikovaná pro provádění auditů HACCP.
Každá provozovna musí mít systém HACCP zavedený, funkční a ověřený: k tomu slouží audit HACCP. Většina provozoven audituje 1 – 2 x ročně.

BEZPEČNOST PRÁCE – BOZP – ŠKOLENÍ

Provádíme školení BOZP a rozšířeného hygienického minima v gastro provozech.